Baletná obuv

Zo začiatku sa cvičí v baletných piškótach. Neskôr, keď baletky nadobudnú silu a vedia správne prvky, môžu tancovať na špičkách.

Pre deti sa odporúča začať so špičkami po dovŕšení 10.roku (tréning baletu cca 3 roky), kedy sú svaly na nohách dostatočne vyvinuté a silné, aby nedošlo k úrazu.

POZOR: začínať treba len s doprovodom učiteľa. Inak by ste mohli prísť k úrazu, alebo sa s nimi naučili nesprávne zaobchádzať.

baletné piškóty a baletné špičky