Baletná terminológia

 

A
Aplomb - Znamená ronováha, stabilita.

Adagio - Termín odvodený od hudobného výrazu adagio. Znamená ľahko, voľne. Sú to pomalé, ladné pohyby.

Air, en l' - Vo vzduchu. Keď je kročná noha vo vzduchu.

Allegro - Termín odvodený z talianského hudobného názvu, ktorý znamená rýchlo, živo. Živé pohyby.

Alongé - Natiahnutý alebo napnutý.

Arabeska - Póza na jednej nohe, keď druhá noha je zanožená a tvorí s telom ladnú krivku.

Arriére, en - Dozadu. Tanečník robí krok smerom od publika.

Assemblé - Spojený. Skok, pri ktorom sa nohy pred dopadom do piatej pozície spoja.

Attitude - Póza na jednej nohe s druhou nohou prednoženou alebo zanoženou a pokrčenou v kolene.

Avant, en - Dopredu. Tanečník robí krok smerom k publiku.
 

 
B
Ballon - Skok. Správne, pružne prevedený skok.

Ballonné - Skok, pri ktorom tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié  s kročnou nohou sur le cou de pied.

Battement - Úder nôh, švihy. Rýchle pokrčenie alebo natiahnutie nohy. Existuje mnoho druhov battement,  veľkých i malých.

Battement développé - Švih rozvinutý. Pohyb kročnou nohou z 5.pozície  nízkeho natiahnutia dopredu, do strany a späť.

Battement frappé - Švih s nárazom. Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkeho natiahnutia dopredu, do strany alebo dozadu.

Battement tendu simple - Jednoduchý švih natiahnutej končatiny. Pohyb, pri ktorom sa kročná noha napne rovnobežne s podlahou.

Battement tendu jeté - Hodený švih natiahnutej dolnej končatiny. Pohyb, pri ktorom se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.

Batterie - Úder. Pohyb, pri ktorom o seba nohy vo vzduchu udrú. Existuje množstvo druhov.

Bras - Paža, ruka.
 

 
C
Changement de pieds - Výmena nôh. Malý alebo velký skok, pri ktorom sa vo vzduchu zmenia pozície nôh.

Cou de pied - Krk - chodidla. Pozícia kročnej nohy na členku alebo okolo členka stojnej nohy.

Croisé - Skrížený. Pozícia, keď trup je mierne otočený a línia nôh sa publiku javí prekrížená. 
 

 
D
Dedans, en - Dovnútra. Pohyb, krok nebo obrat tela smerom k stojnej nohe.

Dégagé - Uvolnený. Chodidlo v otvorenej pozícii s ohnutým priehlavkom.

Dehors, en - Von. Pohyb, krok alebo obrat tela smeruje od stojnej nohy.

Demi-plié - Polodrep. Pozícia s napol pokrčenými kolenami.

Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnica stojí na bruškách pod prstami.

Derriére - Za. Pohyb, krok alebo umiestnenie ruky alebo nohy za telo.

Dessous - Pod. Kročná noha se posunie za stojnú nohu.

Dessus - Nad. Kročná noha se premiestni pred stojnú nohu.

Devant - Pred. Pohyb, krok nebo umiestnenie ruky alebo nohy pred telo.

Développé - Rozvinutý. Pohyb, pri ktorom sa zdvihnutá kročná noha otvorí.

Divertissement - Rozptýlenie, zábava. Krátke tance zaraďované do klasického baletu, aby umožnili jednotlivcom alebo skupinám predviesť svoju šikovnosť.

Držanie tela - Spôsob držania tela podľa pravidel klasického baletu.
 

 
E
Ecarté - Oddeliť alebo odhodiť stranou. Jedna zo základných póz, keď nohy tanečníka sú v druhej pozícii, ale trup je úhlopriečne k publiku.

Echappée - Únik. Pohyb, pri ktorom sa obidve nohy súčasne na zemi alebo vo vzduchu premiestnia do otvorenej pozície.

Effacé - Póza, keď trup je mierne otočený a línia nôh je otvorená smerom k publiku.

Elévation - Výška. Výška dosiahnutá pri skoku.

Enchaînment - Spojenie. Rad prepojených krokov.

Epaulement - Umiestenie ramien, hlavy a tela pri pohybe, ktorým se tanečník ľahko otáča k publiku alebo sa od neho odkláňa.
 

 
F
Face, en - Tanečník upiera pohľad priamo do publika.

Fermé - Zavrený. Chodidla jsou v zavrené pozícií.

Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.

Frappé - Úder. Napríklad pri battement frappé.
 

 
G
Grand - Veľký. Napríklad grand allegro.

Grand allegio - Veľké skoky a kroky allegra.

Grand battement - Rýchle a energické „vyhodenie" nohy do vzduchu.

Grand échappée - Verzia skoku échappée sautée, pri ktorej sú nohy otvorené len v momente doskoku.

Grand jeté - Veľký skok z jednej nohy na druhú, nohy sú vo vzduchu napnuté.

Grand plié - Pozícia s plnepokrčenými kolenami.
 

 
J
Jambe - Noha.

Jeté - Hodený. Napríklad pri battement jeté.
 

 
K
Kalafuna - Prášok pripravovaný z miazgy borovíc, ktorým si tanečníci natierajú špičky tanečných topánok proti šmýkaniu.

Klasický balet - Tradičná baletná technika. Tiež balet druhé polovice 19. storočia, z ktorého sa tradičná technika vyvinula.
 


 

M
Moderní balet - Baletný štýl, ktorý vznikol v 20. storočí.
 

N
Notácia - Rôzne systémy záznamu choreografie baletu písanou formou.

 
O
Os - Pomyslná čiara prechádzajúca vaším telom, ktorá vám v každej póze pomáha držať rovnováhu.

Otočka - Pohyb hlavy pri piruetách a iných točivých pohyboch.

Ouvert - Otvorený. Nohy sú v otvorenej pozícii k publiku.
 

P
Parterre - Na zemi. Napríklad v rond de Jambe parterre.

Pas - Krok. Napríklad pas de chat.

Pas de bounée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, ktorý sa stal súčasťou klasického baletu. Má radu foriem, ale všetky zahrňujú niekoľko prekročení z jednej nohy na druhú.

Pas de chat - Mačací krok. Rôzne variácie skoku pripomínajúceho mačací krok.

Pas couru - Beh. Postup zostávajúci z rôznych variant rychlých, drobných krokov.

Pas de deux - Tanec vo dvojici.

Pas glisade - Kĺzavý krok prevedený buď ako skok, alebo na špičkách.

Penché - Naklonený. Napríklad pri arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup naklonený dopredu.

Petit - Malý. Napríklad petit battement.

Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.

Petit battement - Rychlé, drobné údery kročnej nohy pred alebo za stojnou nohou.

Petit échappée - Jedna z verzií skoku échapée sautée, keď sa nohy otvoria už pred dopadnutím.

Pied - Chodidlo.

Pirueta - Otáčanie. Spôsob otáčania na jednej nohe.

Plié - Pokrčenie. Pokrčenie jedného alebo oboch kolien.

Port de bras - Práca rúk. Pohyb rúk rôznými pozíciami.

Pointe tendue - Natiahnutie. Natiahnutá noha je napnutá tak, že je na zemi len špičkou palca.

Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutie tela na špičky prstov.

Pose - Póza alebo pozícia klasického baletu.

Préparation - Príprava. Pohyb, ktorým sa tanečník pripravuje na tanec.

Principal - Hlavný tanečník súboru.
 

R
Relevé - Nadvihnutie. Pohyb, ktorým sa telo zdvihá na špičky alebo demi-pointes.

Retiré - Zdvihnutie. Špička kročnej nohy je zdvihnutá zo zavrenej pozície tesne pod koleno.

Révérence - Úklon. Úklon alebo poklona na konci hodiny alebo predstavenia.

Romantický balet - Baletný štýl z obdobia romantizmu z prvej polovice 19. storočia.

Rond de Jambe - Kruh opísaný nohou. Kruhový pohyb nôh.
 

 

S
Sauté - Skočený. Pohyb je predvedený ako skok, napriklad échappée sautée.

Seconde, á la  - Do druhé. Ak je noha na zemi alebo vo vzduchu v druhej pozícii.

Simple - Jednoduchý. Napriklad sissonne simple.

Sissorule - Druh skoku z obidvoch nôh, ktorý môže byť predvedený veľa spôsobmi.

Sissone simple - Skok z obidvoch nôh s dopadom do cou de pied devant alebo

derriére.

Sólista - Tanečník, ktorý tancuje sám.

Soubor - Združenie tanečníkov, ktorí tancujú obvykle ako skupina za podpory sólistov.

Současný tanec - Moderní tanečný štýl volnejší ako klasický balet.

Soutenu - S oporou.

Sur - Na. Napríklad sur les pointes.

Sur place - Na mieste.

Synkopy - Zdôraznenie rytmickej čáasti skladby.
 

 
T
Temps levé - Vyšvihnutíie. Poskok na jednej nohe.

Temps lié - Spojenie. Rad plynule spojených pohybov.

Tendu - Natiahnutie. Napríklad pri battement tendu.

Tour en l'air - Otočenie vo vzduchu.

Tournant, en - Otočenie. Krok prevedený s otočením.

Tyč (barre) - Tyč upevnená vo výške rúk, ktorá pomáha tanečníkom udržať pri cvičení rovnováhu. Cvičením pri tyči sa obvykle začínajú hodiny.
 

 
V
Vytočenie - Zpôsob vytočenia nôh v bedrových kĺboch, ktoré poskytuje dostatok priestoru pre kroky klasického baletu.